Przeskocz do tekstu
Czy wiesz że... Tuż po wojnie istniał w Lewinie dom dziecka "Młody Las". Dom zamknięto na początku lat 50.
Powrót

KOŚCIÓŁ EWANGELICKI W LEWINIE?

Sporządzono dnia: 26.11.2007 roku

Może i dziwnie to brzmi, ale Lewin – jak większość miast należących dawniej do Austrii, posiadał kościół ewangelicki. Krótki to, bo niespełna 50- letni epizod w historii miasta. Ale istnienie kościoła ewangelickiego w Lewinie jest faktem historycznym.

W 1582 roku proboszczem parafii katolickiej w Lewinie został ksiądz wyznania augsburskiego Adam Jordan. Jednak na podstawie edyktu cesarskiego musiał w 1602 roku opuścić stanowisko. Był to okres reformacji. W roku 1609 cesarz Rudolf II przyznaje ewangelikom swobody religijne. Lewinowi – jako miastu cesarskiemu funduje kościół. Stary kościół pozostaje w ręku katolików, choć pozostała ich tylko garstka. Według spisu proboszcza katolickiego Boleniusa było ich około trzydziestu. Z tego w Lewinie 18, w Jeleniowie 8, oraz po 2 w Leśnej i Gołaczowie.

Ufundowany przez cesarza drewniany kościół ewangelicki staje w rynku. Kogler podaje jego lokalizację: „w ogrodzie za budynkiem numer 3”. Dzisiaj nie istnieje nawet budynek numer 3. Na miejscu ogrodu stoją komórki należące do budynku nr1. Pierwszym proboszczem parafii ewangelickiej zostaje Adam Jordan. Jemu to zawdzięcza Lewin pierwszy przytułek dla biednych. Ale o tym będzie mowa w kolejnym rozdziale.

Kościół nie przetrwał jednak długo. Zostaje spalony w czasie wojny trzydziestoletniej. Po roku 1623 ilość mieszkańców wyznania ewangelickiego gwałtownie się zmniejsza. Większość zostaje zmuszona do opuszczenia Hrabstwa Kłodzkiego. Pozostali zagrożeni karami grzywny przechodzą z powrotem na wiarę katolicką.

Sporządził: Witold Kisza

Zaluguj
~